'' Anna Byskov | La fanfare, 2005 | A history of performance art on the Riviera from 1951 until now

Anna Byskov | La fanfare, 2005

Anna Byskov
Synopsis / Description: 

Montage vidéo de la performance d'Anna Byskov réalisée à Nice.
© Anna Byskov
Courtesy de l'artiste

Performances: 
''